Tomat Solanum lycopersicum

Har sitt ursprung i Sydamerika precis som sin kompis chilipepparn. Tänk på det! när ni undrar över vilket odlingsläge dom skall ha. Alltså är Sydamerika det ultimata läget, men eftersom vi befinner oss här i höga nord så får vi uppfinna lägen som är så lika Sydamerika som möjligt. T.ex. växthus, odlingsbäddar, uterum, balkonger och andra skyddade och varma lägen, eller så struntar man i alltihop och planterar på friland och hoppas att sommaren står en bi. Paradoxalt är att om det blir för varmt i t.ex. växthuset (över 30grader) så minskar fruktsättningen så ventilation är viktigt.   
Plantornas fruktsättning ökar med stöd av insekter eller att man skakar plantorna dagligen. 
Tomatplantan tycker om välgödslad, humusrik, fosforhaltig fuktighetshållande jord. 
Tomater delas ofta upp i växthus och frilandstomater det är flytande beskrivningar. ”Skall den tjuvas” är en mycket vanlig fråga. 
Tekniken är ett sätt att vara utrymmes effektiv och används nästan alltid på sk. Växthustomater. 
Busktomater får sätta klasar på alla skotten.  
Så dina tomatfrö 7-8 veckor innan utplantering. Groningstemperatur 22-26grader. Utveckling från sådd till skörd 150-170 dagar är det som anges på varje sort.
Plantera gärna plantan djupt den sätter nya rötter på stammen. 
Nattemperaturen bör inte understiga 7grader. 
Plantavstånd ca 50cm. Skall du odla i kruka så ta till i storlek gärna 5-10 liters krukor till de flesta sorter.
Skörda dina tomater solvarma och njut. På senhösten kan du låta tomaterna eftermogna i ett mörkt svalt utrymme.
Bifftomater 
Körsbärstomater 
Normalstora